Stichting Mens en Organisatie

PGB

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Een PGB kunt u aanvragen voor u zelf, maar ook voor uw kinderen of echtgenoot. Met dat PGB kunt u zelf uw zorg inkopen en afspraken maken over hoe u de zorg ingevuld wilt hebben en wanneer.Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld een instelling waarvoor u of uw kind geïndiceerd is. U bent dan afhankelijk van de daar geldende regels en het personeel.

U bepaalt

Bij een PGB bepaalt u:

 ·Wie er bij u thuis komt werken.

 ·Op welke dagen en op welke tijd de hulpverlener komt.

 ·Op welke manier de hulpverlener te werk gaat. 

Ook over de prijs kunt u onderhandelen, dit in tegenstelling tot de instellingen. 

 

Hoe vraag ik een PGB aan? 

Als u in aanmerking wilt komen voor een PGB, dan kunt u contact opnemen met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ zal u verder informeren over de te doorlopen procedure.  www.ciz.nl.

 

Voor welke functies kunt u PGB aanvragen?

U kunt PGB aanvragen voor de volgende functies: ondersteunde begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, huishoudelijke verzorging en tijdelijk verblijf. 

 

Wat kan Stichting Mens en Organisatie betekenen?

Stichting Mens en Organisatie inventariseert samen met de cliënt welke ondersteuning gewenst is. Ook wordt er gesproken over de manier waarop de ondersteuning geboden wordt. Op deze manier wordt het voor zowel de cliënt als voor de hulpverlener duidelijk wat de verwachtingen zijn. Uiteraard kan Stichting Mens en Organisatie u helpen met de aanvraag. Indien u contact opneemt, kan Stichting Mens en Organisatie persoonlijk advies geven over de aanvraagprocedure.

Waarom een PGB?

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een persoonsgebonden budget te kiezen:

-men wil zelf zijn/haar leven vormgeven.

-men wil baas in eigen huis blijven.

-men wil zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.

-men wil werken met hulpverleners met wie het klikt, u bent dan niet afhankelijk van een toegewezen hulpverlener.

Kiezen voor een persoonsgebonden budget betekent dat iemand zelf de hulp en begeleiding regelt. Dat heeft veel voordelen, maar er zitten ook nadelen aan vast. U moet zelf voor de volgende taken zorg dragen:

* Op zoek gaan naar hulpverleners of een instantie die de hulp inschakelt.

* Concrete afspraken maken en overeenkomsten (contracten) sluiten met hulpverleners.

* De hulpverleners uitbetalen en de boekhouding bijhouden.

Wat kan er met een PGB?

Met een persoonsgebonden budget kan men allerlei zorg inkopen. Deze vormen van hulp heten officieel 'zorgfuncties'. Het recht op deze zorg staat vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een aantal veel voorkomende vormen van zorg die kan worden ingekocht zijn:

* Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken en/of naar het toilet gaan).

* Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)

* Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).

* Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken. Kan ook op ambulante basis of bij het Riagg).

* Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar).

print